Relații Externe

Despre noi

DREIE

Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană (DREIE) a fost creat în luna august 2012, prin comasarea a două subdiviziuni universitare: Secția relații externe și Centrul de asistență tehnică și managementul proiectelor. Pentru continuarea activităților acestor subdiviziuni, în cadrul DREIE au fost create Secția programe de dezvoltare și Secția cooperare internațională. Activitatea DREIE are drept scop identificarea, organizarea şi coordonarea posibilităţilor de dezvoltare strategică şi de promovare a Universităţii, precum și extinderea activităţilor de colaborare cu instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi de peste hotare.

DREIE stabileşte noi relații şi organizează tratative de iniţiere a acordurilor de colaborare cu universităţile de medicină, instituţiile medicale, precum și cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotarele Republicii Moldova. De asemenea, subdiviziunea are menirea de a identifica şi de a propune posibilităţi de realizare a activităţilor planificate în cadrul acordurilor bilaterale semnate. În cadrul Secției se realizează și activitățile de coordonare a Filierei Universitare Francofone în Medicină (detalii privind Filiera Universitară Francofonă în Medicină)

Pe parcursul activității sale, DREIE  a contribuit la dezvoltarea cooperării internaționale și la ajustarea procesului didactic și managementului instituțional la standardele europene. A fost inițiată mobilitatea academică în parteneriat cu Germania, Franța, Belgia, Polonia, România, SUA, etc. Au fost semnate acorduri de cooperare cu numeroase instituții partenere de peste hotare.

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea DREIE