Relații Externe

Despre noi

Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană (DREIE) este o structură a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, ce are misiunea de a spori gradul de internaționalizare și modernizare instituțională prin participarea la elaborarea, actualizarea și implementarea Planului strategic de dezvoltare a USMF „Nicolae Testemițanu” în perioada 2021 - 2030.

DREIE coordonează programele de mobilităţi internaţionale ale studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administrativ în cadrul programelor europene de parteneriat. Totodată, asigură suport la negocierea, încheierea și implementarea prevederilor acordurilor de cooperare bilaterală cu universităţi de peste hotare, precum şi afilierile la organisme internaţionale pe linie de învăţământ universitar şi de cooperare ştiinţifică.

Atragerea studenților și a cadrelor didactice în procesul de mobilitate academică (outgoing și incoming) contribuie la sporirea calității studiilor în cadrul Universității, la perfecționarea metodelor moderne de predare-învățare, a curricula și programelor. Mobilitatea academică aduce schimbări semnificative și facilitează ajustarea procesului educațional la standardele europene de calitate. Principalele programe prin intermediul cărora se realizează mobilitatea academică sunt: ERASMUS+, FOSFOM, CEEPUS, mobilitățile efectuate în cadrul acordurilor de colaborare cu universitățile partenere.

În prezent, Universitatea cooperează cu 98 de universități, facultăți și centre de profil din 26 de țări. În domeniul învățământului superior medical, al științei și activității clinice, partenerii Universității sunt instituțiile superioare medicale și centrele științifice din România, Franța, Germania, Belgia, Spania, Italia, Ucraina, Polonia, SUA, Turcia, Kazahstan, Lituania, Letonia, Gruzia, Japonia etc.
Echipa DREIE asigură comunicarea USMF „Nicolae Testemițanu” cu instituțiile partenere din străinătate, ambasade, misiuni diplomatice, etc., oferind informaţii de interes public și promovează imaginea instituţiei la nivel internaţional.

Regulament cu privire la organizarea și funcționarea DREIE