Default Header Image

Filiera Universitară Francofonă în Medicină

Cooperarea internațională reprezintă una dintre prioritățile activității Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (USMF). În acest cadru, o axă importantă îi revine cooperării cu Franța și țările francofone. Din 1997 USMF este membră a Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), care susține, începând cu anul 1998  Filiera Universitară Francofonă creată la Facultatea de Medicină nr.1. Prin crearea filierei, un an mai târziu în 1999, sunt puse bazele unei cooperări de lungă durată cu partenerul nostru fidel – Grupul Spitalicesc Sfântul Augustin din Malestroit, Franța – dezvoltând o largă rețea de parteneri spitalicești și oferind terenuri de stagii profesionale pentru studenți, rezidenți, cât și stagii de perfecționare pentru cadrele științifico-didactice ale USMF. Grație burselor AUF, cu susținerea Grupului Spitalicesc Sfântul Augustin și comunității măicuțelor Augustine, mai mult de 500 de studenți, rezidenți și profesori au beneficiat de stagii lingvistice, profesionale și de cercetare în universitățile partenere francofone. Studenții Filierei universitare francofone, care beneficiază de formări privilegiate și de mobilități în Franța, Belgia și România având un impact major atât asupra evoluției competențelor lor, cât și a mentalității și atitudinii, constituie un potențial important pentru promovarea reformelor în întregul sistem de sănătate al Republicii Moldova. Aceste stagii, profesionale sau de instruire, aduc studenților noștri competențe incontestabile și contribuie la implementarea noilor metode de instruire, a metodelor moderne de diagnostic și de tratament, cât și la promovarea reformelor în sistemul de sănătate al țării.

Datorită acestor stagii și proiectelor implementate a avut loc o îmbogățire continuă valoroasă a cunoștințelor și abilităților profesionale a pedagogilor, studenților și rezidenților noștri. Pe parcursul anilor au fost organizate multiple conferințe, videoconferințe, simpozioane și mese rotunde în diferite specialități medicale. Ne mândrim cu susținerea cu succes a tezelor de doctorat prin co-tutelă cu Universitățile din Angers, Grenoble și Universitatea Liberă din Bruxelles. Mai mulți absolvenți ai Filierei francofone și-au continuat studiile în doctorat, unii alegându-și cariera academică.

În conformitate cu strategia de dezvoltare a USMF, instituția noastră continuă mereu să construiască un spațiu universitar francofon favorabil, să promoveze excelența în calitatea instruirii, a cercetării și a guvernanței. Importanța expertizei în reforma procesului de învățământ universitar, mijloacele numerice, o pedagogie bună, inovațiile, inserția și integrarea profesională a absolvenților noștri reprezintă atâtea provocări cu care ne confruntăm și încercăm să le facem față zi de zi.

În prezent, Filiera Universitară Francofonă în Medicină este o familie de circa 110 tineri francofoni – inteligenți și dinamici, fericiți să-și construiasca viitorul profesional, având ca limbă de comunicare limba franceză. Corpul profesoral al FUF este reprezentat de mai mult de 50 cadre științifico-didactice, care oferă mai mult de 64% din instruire în limba franceză. Pentru a face studiile în grupă francofonă, studenții după primul an de studii depun cerere la decanatul Facultății de Medicină nr.1. Condițiile de înscriere: media academică pentru anul întîi de studii nu trebuie să fie mai mică de 8; limba franceză, scris și oral, foarte bine și un proiect profesional motivant.

detalii privind Filiera Universitară Francofonă în Medicină

Contacte:

Veronica Ichim, responsibilă filieră

telefon: +373 22 205 102

e-mail: veronica.ichim@usmf.md