Default Header Image

Stagii de formare/ cercetare în Republica Slovacă, termen: 25.03.2021

Publicat: 05.01.2021
DREIE

 

Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului al Republicii Slovace, anunță despre apelul de burse privind stagiile de formare/ cercetare destinate studenților moldoveni pentru anul academic 2021-2022. Durata stagiului poate fi de la 3 (trei) la 10 (zece) luni.

Actele necesare pentru aplicare:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • Scrisoare de motivare (afirmând motivația personală și profesională a solicitantului pentru studiile în Slovacia;
 • Propunere detailată de studiu, program de predare sau program de cercetare;
 • Invitație sau scrisoare de accept din partea instituției gazdă (dacă este cazul);
 • Copia pașaportului în cazul studenților din țări terțe;
 • Recomandare:
  • Studenți (nivel licență/master): 2 recomandări din partea cadrelor didactice ale universității care au emis fișa de evidență a studiului,
  • Doctoranzi: 1 recomandare din partea conducătorului tezei de doctorat,
  • Profesori universitari și cercetători: 1 recomandare din partea instituției de origine (șef de departament, conducător al grupului de cercetare etc.),
  • În cazul studenților (nivel licență/ master): certificat academic pentru perioada de studiu la instituția de origine,
  • În cazul doctoranzilor, profesorilor universitari și cercetătorilor: lista publicațiilor legate de programul de cercetare,
  • Fotografie în dimensiunile 3,5x4 cm (fotografie tip pașaport) atașată fiecărui original și copie a formularului de cerere.

Dosarele se vor depune la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor (tel.: 022 23 80 61), e-mail: maricica.tonu@mecc.gov.md.

Termenul limită pentru aplicare este 25 martie 2021.

Detalii: PRIVIND BURSELE OFERITE