Default Header Image

Apel pentru burse FOSFOM-ULB, anul academic 2016-2017

Publicat: 07.12.2015

Universitatea Liberă din Bruxelles (UNL)  a lansat apelul internaţional pentru bursele FOSFOM – ”Fonduri de Susţinere în Formare Medicală”, pentru anul academic 2016-2017. Programul se adresează atât rezidenţilor, cât și medicilor generalişti ori specialişti (la recomandarea USMF „Nicolae Testemițanu”), care doresc să-și perfecţioneze cunoștințele. Bursa presupune efectuarea unui stagiu de formare în specialitate de până la trei ani, în cadrul unui spital din reţeaua UNL.

Aceste burse sunt destinate, în exclusivitate, candidaților originari din ţările ce nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Apelul este deschis până în data de 15 februarie 2016.

Pentru a fi ales, participantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

  1. Să fie înscris în rezidențiat și să fie minimum în cursul doi de formare. Să fie selectat conform unei proceduri stabilite între universitatea de origine şi Facultatea de Medicină a ULB;

  2. Dacă nu este în specializare, el trebuie să fie recomandat de universitatea sa sau de Ministerul Sănătăţii din ţara de origine;

  3. Să dețină o diploma DELF, de nivel B2 (eliberată de Alianța Franceză sau alt centru recunoscut);

  4. Să se prezinte la preselecţie în faţa unui juriu comun format din reprezentanți ai USMF „Nicolae Testemițanu” şi ai Facultăţii de Medicină a ULB.

Pentru a afla mai multe detalii despre condiţiile de aplicare şi a completa on-line formularul de înscriere la concurs puteţi accesa site-ul ULB: http://www.ulb.ac.be/facs/medecine/fosfom/index.html

 

 

Candidaţii la bursele FOSFOM, anul academic 2016-2017, pot aplica pentru următoarele specialități:

Anatomie patologică

Anestezie-reanimatologie

Biologie clinică

Cardiologie

Chirurgie generală

Chirurgie maxilo-facială

Chirurgie plastică, reconstructivă şi estetică

Dermatologie

Endocrinologie, diabetologie şi metabolism

Epidemiologie

Gastroenterologie

Geriatrie

Ginecologie-obstetrică

Maladii profesionale

Medicină internă

Medicină nucleară

Medicină fizică şi reabilitare

Nefrologie

Neurochirurgie

Neurologie

Oncologie medicală

Oftalmologie

ORL

Ortopedie-traumatologie

Pediatrie

Pneumologie

Psihiatrie

Radiodiagnostic

Radioterapie

Reumatologie

Terapie intensivă

Stomatologie

Urologie

 

Pentru informații suplimentare apelați la nr. de telefon: 022 205 102.