Relații Externe

Impresii și experiențe

Katarzyna Mazur-Melewska, catedra Pediatrie, Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia

"My stay in Chisinau under the Erasmus plus program allowed me to visit a country that is little known for tourists and meet wonderful, friendly people. It should be emphasized that practically all Moldovans knew where Poland was, and many visited my country either professionally or as a tourist.

I sincerely thank Professor Ninel Revenco and the team of the Department of Paediatrics of the University of Chisinau for the invitation and the great kindness that I received every day of my stay. I hope that the contacts made will pay off in further scientific cooperation."

 

Milena Staron, Facultatea Stomatologie, Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia

“Stagiul de practică din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova “Nicolae Testemițanu” a fost o experiență plăcută. Am avut ocazia să dezvolt noi aptitudini în domeniul implantologiei. Este cel mai uimitor lucru pe care îl pot menționa!

 

 Patrycja Wasilewska, Facultatea Medicină Generală, Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia

“Mi-a plăcut foarte mult stagiul de practică din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova “Nicolae Testemițanu”. Cursurile au fost foarte reușite, cazuri medicale interesante pe care nu am reușit să le examinez în Polonia. Este important de menționat, Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Este un Centru extraordinar unde am participat la executarea unor tehnici variate precum: laparoscopia, endoscopia, ultrasonografia.”

 

Kacper Naglik, Facultatea Medicină Generală, Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia

“Admir medicii din Republica Moldova. Am rămas profund impresionat de Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală și de nivelul înalt al tehnologiilor.

 

Agata Czopor, Facultatea Stomatologie, Universitatea de Științe Medicale din Poznan, Polonia

“Cadrele academice și studenții din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Republica Moldova “Nicolae Testemițanu” sunt foarte receptive și admir ospitalitatea lor. Noi vom ține legătura cu ei și voi invita prietenii din Republica Moldova să viziteze Polonia”.

 

Балтаева Жанар, Мустафаев Заур, КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

“В жизни не всегда удается сочетать полезное с приятным. И когда удается, нас охватывает чувство удовлетворенности. Именно с этим чувством будем вспоминать о пребывании в теплую страну  Молдова и конечно же об обучении в ГМФУ им.Н.Тестемицану которое проходили по образовательной программе академической мобильности на 1 семестр. С первых же дней знакомства с университетом были окружены вниманием и заботой большого, дружного и сплоченного коллектива. Благодарны всем сотрудникам международного отдела, руководству деканата, ректору университета, всему профессорско-преподавательскому составу кафедры «гигиены», «социальной медицины и социального менеджмента», «психологии и менеджмента» за высокий профессионализм и компетентность, доброжелательность, терпение, готовность отвечать на любые вопросы”.

 

Radenko Canree, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

"I really liked working in smaller groups because professors and assistants can be more dedicated to each student separately. Lectures and practice are well organized since topics that were taught in lectures are usually on the practice. Also, the way dorctors are working with students is on high level. I think that every future doctor should study in a university like this. During one month stay I have only had positive experiences. Thanks to that I can not think of any reccomendations for you to do any better!".

 

Vedrana Vujanovic, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

"What I would like to point out as one of the virtues of the University is the system of learning and taking the exams. For example, in pediatrics I met students from Israel who showed me the literature and I was delighted with what I saw. Everything is short and clearly written. It is enough for someone who will become a general practioner. I also like the fact that we listened to a particular topic in lecture, then went to patients with these or similar illness and discussed about it. I am really pleased with the work of the University."

 

Dejan Nikolasevic, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

"It was the great privelege and honor to study at N.Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy. I improved my knowledge and enriched my clinical skills. It met all my expectations."

 

Bogdanii, University of East, Bosnia and Herzegovina

"This is my second time as an exchange student here in Chisinau. I've decided to come here again because the qualiy of education system have left a strong impression on me. During my stay I have met students from all aver the world, formed new frienship and learnt a lot from very kind and dedicated professors and assistents. I will always remember my experience here and would reccomend other students to come at N.Testemitanu University."

 

Wiktoria Langrafel, University of Medical Sciences, Poznan

"I am really grateful for the opportunity to visit Moldova. The students here have been very welcoming and tried to answer all of our questions. I really appreciate the opportunity to visit the Opera and the lessons in neurology department."

 

Monika Rozmarynowska, University of Medical Sciences, Poznan

"I've got very positive impression about the University, hospitals and teachers. All of people that came accross my way were very kind and helpful. I had the opportunity to take part in lectures and practical parts which were very interesting."

 

Monika Lukomska, University of Medical Sciences, Poznan

"The lessons are very modern and the same like in our University. I am impressed with N.Testemitanu institution. The people are very kind and friendly. Not only students, but also teachers. Communication between teachers and students is very good."

 

Martyna Chmiel, University of Medical Sciences Poznan

"I am really happy to be here and experience this fantastic exchange. Students from Moldova were very helpful and answer any questions that we had. They also showed us the city and make us easier to find here. Accomodation is also really good (excellent!) and eating is well organised."

 

2021-2022

Irina Cîvîrjic, doctorand

Într-un oraș micuț din Galicia, Spania, au fost concentrate toate facultățile necesare tineretului studios. Fiind un oraș studențesc, există multiple oferte pentru trai în timpul perioadei de studii, începînd de la campusurile rezidențiale (Campus VIDA, Campus Norte și Campus Sud), finalizând cu locuințe comunitare, date în chirie pentru mai mulți studenți sau doctoranzi. Viața în Santiago de Compostela este liniștită, în pofida turismului bine dezvoltat. Acest orășel este cunoscut printre creștini pentru vestitul Camino de Santiago, calea sfîntă, inima căreia și este Santiago de Compostela. Anul împrejur, acest oraș primește peste 300.000 de pelegrini care trec pietonal sau cu bicicleta El Camino de Santiago, o distanță totală de 790 km, declarat în 1987 primul Traseu Cultural al Consiliului Europei. Clima este oceanică, umedă, cu precipitații frecvente și temperaturi blânde pe parcursul întregului an. Universitatea din Santiago de Compostela (USC) cuprinde 23 de facultăți și două școli tehnice superioare. De asemenea, include trei școli universitare și două centre de studii specializate. În medicină sunt separate facultățile: farmacie, asistență medicală, psihologie, optometrie, medicina veterinară și facultatea de medicină și odontologie (stomatologie). Facultatea de Medicină și Stomatologie se ocupă exclusiv de formarea medicilor și a stomatologilor din Galicia. Predarea medicinii la Universitatea din Santiago își are originile în anul 1648. Pregătirea în Medicină Dentară este mai recentă și a început cu Școala de Medicină Dentară în 1983. Facultatea de medicină oferă 6 titluri: 2 diplome și 4 masterate. Aria științifică al Universității din Santiago de Compostela este foarte variată, dezvoltată și apreciată atât la nivel național cât și la nivel mondial. Pentru a sprijini activitatea de cercetare, USC a dezvoltat o rețea completă de institute și centre de cercetare. Universitatea are în prezent zece institute, unsprezece centre de cercetare proprii, două centre mixte și cinci centre de cercetare unice. Centrul de cercetare în medicina moleculară și bolile cronice (CiMUS) este unul din cele mai bine dotate centre științifice din domeniul medical din Galicia. Acesta a fost creat în 2010 și face parte din rețeaua de centre de cercetare cu un nou model de organizare și funcționare, care este elementul fundamental al Strategiei de cercetare și dezvoltare a proiectului CAMPUS VIDA. Scopul CiMUS este de a efectua cercetări calitative care vor contribui la progresare în prevenirea, controlul și tratamentul bolilor cronice. Rezultatele obținute în proiectele din domeniul cercetării și biomedicinei sunt recunoscute la nivel internațional, motivând membrii Centrului să lucreze și să coopereze cu grupurile de cercetare pentru obținerea rezultatului scontat. Acest Centru a obținut multiple patentări a diverselor metode de tratament și de diagnostic, în special în domeniul oncologiei, endocrinologiei, nanomedicinei și a farmacologiei. Eu am aplicat pentru domeniul cardiologiei, 3 luni de zile fiind parte componentă a grupului de cercetare @cardioCHUS, condus de către profesorul Dr. González Juanatey. Deoarece știința este în relație directă cu practica, lucrul este combinat în laborator și în clinică. Spitalul Clinic Universitar din Santiago este multiprofil și bine dotat. În domeniul cardiologiei departamentul dispune de utilaje moderne de diagnostic și de toate preparatele de ultima linie pentru tratament. Atmosfera este foarte prietenoasă, iar personalul este deschis pentru întrebări, discuții și implicări. Mulțumesc Programul ERASMUS+!

 

2020-2021

_______________________

Stela Adaugi, șef Catedra de farmacie socială "Vasile Procopișin”, doctor în științe farmaceutice, conf.univ.

“Unul din aspectele cheie în formarea și dezvoltarea personalului didactic este mobilitatea academică, care contribuie la internaționalizarea procesului de instruire, acumularea de noi competențe, schimbul de experiență, și nu în ultimul rând – dezvoltarea relațiilor de colaborare colegială pe toate domeniile: instruire universitară și postuniversitare, cercetare, formare de specialiști, realizarea proiectelor bilaterale etc. Mobilitatea realizată în cadrului proiectului ERASMUS+ la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade” din Târgu-Mureș a fost multilaterală, fiind axată pe aspectul didactic realizat la Facultatea de Farmacie, educație continuă în medicină și farmacie, aspecte de ordin administrativ privind misiunile de audit și domeniul resurse umane. Impresiile sunt doar pozitive, iar experiența acumulată generează noi idei de a fi implementate în activitatea didactică la diverse nivele de instruire. Menționez despre ospitalitatea și deschiderea colegilor de la această universitate. Au fost realizate activități de lucru sub formă de prelegeri cu tematica: „Managementul eticii în activitatea farmacistului comunitar”; întâlniri de lucru cu Dna Prof. univ., dr. Daniela-Lucia MUNTEAN, Decanul Facultă ții de Farmacie, șef disciplină Chimie analitică și Analiza medicamentului; Dna Prof. univ., dr. Adriana-Daniela CIURBA, prodecanul Facultății de Farmacie, șef disciplină Tehnologie farmaceutică și Cosmetologie; Dna Prof. univ. dr. Silvia IMRE, responsabil proiect ERASMUS+, Facultatea de Farmacie UMFȘT „Gh. Emil Palade”, Târgu-Mureș; Dl Prof. univ., dr. Camil-Eugen VARI, șef disciplină Farmacologie și Farmacie clinică; Dna dr. Lavinia-Anda BERŢA, șef lucrări Chimie generală și anorganică, în cadrul cărora s-au discutat Planurile de învățământ la facultățile de Farmacie Chișinău și Târgu-Mureș, posibilitățile de realizare a activităților didactice comune etc. Au fost desfășurate întâlniri de lucru și la alte subdiviziuni cum ar fi Departamentul de formare profesională continuă; Managementul riscurilor; Managementul calității; Serviciul Resurse umane. Asemenea activități contribuie esențial la sporirea calității pe toate domeniile realizate în universități și sporesc vizibilitatea acestora.”

 

Olga Iurco, șef Departament Audit Intern

“Mobilitatea academică realizată în cadrul Programului ERASMUS+ la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „Gheorghe Emil Palade” din Târgu-Mureș, România a fost una utilă atât din punct de vedere al schimbului de experiență profesională, viziuni și oportunități, cât și al dezvoltării personale prin stabilirea legăturilor amicale durabile. Menționez faptul că, mobilitățile au un impact pozitiv și prezintă o serie de beneficii pentru dezvoltarea personalului și creșterea calității profesionale a acestuia, dezvoltarea abilităților, a comunicării precum și schimbarea climatului.”

 

Maria Castraveț, specialist principal, Departamentul Resurse Umane

“A fost o experiență minunată la o instituție dezvoltată frumos și impunător! Informațiile și experiența acumulată îmi vor fi utile pe viitor în activitatea mea profesională.”

_________________________________________________________

2018-2019

Ruxanda Cucerenco, facultatea Medicină, bursiera ERASMUS+ 2019, stagiul practic UMFST Tîrgu Mureș

„Participarea în programul Erasmus+ a fost una din cele mai impresionate experiențe pe care le-am avut. Am avut ocazia să învăț de la specialiști de top, care se dedică trup și suflet căii alese, care riscă zilnic cu propriile vieți pentru a-i salva pe alții și mă mândresc enorm că îi pot numi colegi. Stagiul in cadrul SMURD mi-a demonstrat aplicabilitatea cunoștințelor teoretice acumulate pe parcursul a 3 ani de studii la USMF. Vara 2019 pentru mine a început cu sesiunea de examene, imediat după continuând cu stagiul practic în Târgu Mureș. Prima zi a rămas cea mai vie din tot cadrul programului: pacient in stop cardiac de 30 minute, aflat în zona roșie, cu numeroase încercări de resuscitare. Coordonatorul ne îndeamnă să participăm în proces, acolo fiind antrenați peste 10 medici. Între timp îi sunt administrate câteva doze de adrenalină. Trec 10-15-20 minute, pacientului îi apare pulsul, este stabilizat și transportat în sala de operații. Am conștientizat cat de importantă este rapiditatea asumării deciziilor medicale, cît și efectuarea corectă a manevrelor. Turele de 12 ore în cadrul SMURD au testat atât rezistența fizică, cât și mentală și le consider teste pe care le-am trecut cu brio.”

Andreea Rotaru, facultatea Medicină, bursiera ERASMUS+ 2019, stagiul practic UMFST Tîrgu Mureș

“Pentru mine această vară a fost una specială, plină de momente care mi s-au întipărit adânc în memorie și totul datorită experienței Erasmus+. Stagiul practic efectuat la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș mi-a oferit șansa să văd cum lucrează personalul medical de la ei, cum acționează în situații de urgență, cum reușesc să facă față unui flux enorm de pacienți, iar pe unde am putut, am ajutat și eu. De asemenea, mi-am facut prieteni noi, am avut șansa de a vizita orașele Transilvaniei și de a cunoaște tradițiile lor. A fost o experiență frumoasă și mulțumesc USMF "N. Testemițanu" pentru șansa oferită.” 

 

Ion Jelihovschi, facultatea Medicină, Bursier ERASMUS+ 2019, UMF Craiova

„Mobilitatea ERASMUS+ la care am avut marea ocazie să particip, mi-a oferit posibilitatea de a interacționa cu o comunitate nouă pentru mine. Am cunoscut oameni deosebiti, cu care m-am împrietenit și am pastrat relații de prietenie chiar dacă am revenit. Atît medicii cît și colegii cu care am colaborat au fost amiabili și deschiși pentru a mă ajuta să mă simt membru al UMF Craiova. Pe lîngă mediul academic impresionat, am descoperit fascinanta frumusețe a României datorită facilităților de care se bucură toți studenții mediciniști. Mobilitatea ERASMUS+ este un program extraordinar pe care ferm și cu toată încrederea îl recomand tuturor studenților dornici de experiențe noi!!!”

 

Nicolae Demenciuc, Rodica Tozlovanu (Demenciuc), Ababii Mihail, facultatea Medicină, Bursieri ERASMUS+ 2018, UMFST Tîrgu Mureș

„Mobilitatea Erasmus+ este o oportunitatea grandioasă pentru un student de a combina plăcerea cu utilul, și în cazul nostru aceasta s-a reușit de minune. Am avut posibilitatea să facem studii într-o țară nouă pentru noi, într-un sistem, oarecum, deosebit pentru noi. În această mobilitate ne-am cunoscut cu foarte mulți oameni frumoși, atât profesorii, cât și studenți, cu care am reușit să rămânem prieteni și continuăm a comunica , schimbându-ne permanent cu noutăți din domeniul medical, ne ajutăm în căutarea unor informații științifice și nu doar, dar și cel mai important, construim o comunitate medicală conectată și accesibilă. Suntem nespus de fericiți că am avut această oportunitate să participăm în cadrul proiectului Erasmus+. Considerăm că această platformă trebuie dezvoltată și promovată în rândul studenților curioși, deștepți și ambițioși care fac studiile în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.

 

MĂRTURII ALE BENEFICIARILOR ÎN POZE