Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)

PBLMD este un proiect de consolidare a activităților finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”. Proiectul are scopul de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare și de învățare, precum și calitatea programelor de învățământ superior din Republica Moldova, prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate. Proiectul presupune/deține/oferă și [..]