Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Proiectul Tempus “Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor” ( MISISQ)

Denumirea proiectului: Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor ( MISISQ) Durata proiectului: 01/12/2013 - 30/11/2016 Bugetul proiectului: 967.680,36 EUR Descrierea Proiectului: Proiect transfrontalier de dezvoltare a bibliotecilor universitare, care a cuprins 13 biblioteci din 5 țări din Europa Centrală și de Est, implementat în anii 2013 – 2016 în cadrul programului Tempus, finanțat de Uniunea Europeană. Scopul proiectului [..]

Proiectul TEMPUS BME-ENA „Iniţiativa educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătății de Est” (543904-TEMPUS-1-2013-GR-TEMPUS-JPCR)

Proiectul TEMPUS BME-ENA „Iniţiativa educaţională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea Vecinătății de Est” (543904-TEMPUS-1-2013-GR-TEMPUS-JPCR) (2013 – 2017) s-a realizat într-un consorţiu internaţional cu participarea a 17 universităţi şi organizaţii din UE şi ţările partenere (Ukraina, Moldova, Georgia şi Armenia): http://www.bme-ena.net. Partener regional a USMF „Nioclae Testemiţanu” a fost UMF Gr.T.Popa din Iaşi şi partener în [..]

Proiectul Tempus ”Dezvoltarea Asigurării Calităţii în Învăţămîntul Superior din Moldova”

Proiectul Tempus Dezvoltarea Asigurării Calităţii în Învăţământul Superior din Moldova Durata proiectului: 3 ani Bugetul total: 939.727,07 EUR Descrierea Proiectului: Potrivit unei examinări, privind asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ superior din Moldova, situaţia curentă în învăţământul superior din Moldova este preponderent eterogenă, în particular, atunci cînd se compară universităţile publice cu cele private din [..]

Proiectul Tempus “Programe de Masterat în Sănătate Publică şi Servicii Sociale” (2010-2013)

Începând cu anul 2010 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” implementează Proiectul TEMPUS “Programe de Masterat în Sănătate Publică şi Servicii Sociale” în cadrul Programului TEMPUS IV, apelul 3. Proiectul are o durată de 36 de luni (15.10.2010-14.10.2013) şi un buget total de 690.044,98 EUR. Consorţiumul proiectului este format din nouă instituţii [..]

Proiectul TEMPUS “Crearea reţelei universitare tematice în ştiinţele aplicate şi ştiinţele economice în Republica Moldova” (2011-2014)

Bugetul proiectului: 796.013,66 EUR Obiectivul: Modernizarea învăţământului superior din Moldova prin renovarea metodelor de învăţământ pe baza metodei de e-Learning. Consorțiul este format din 9 universități din Republica Moldova; 7 Universități din UE: Belgia, Spania, Franța, Italia, România. Activități: Proiectul vizează crearea reţelei interuniversitare pentru formarea în domeniul ştiinţelor fundamentale şi celor aplicate, precum şi [..]

Proiectul Tempus “PROBMEFORM – Instruirea Medicală Bazată pe dovezi în Moldova” (perioada 2006-2008)

Proiectul prevedea implementarea instruirii medicale prin metoda bazată pe analiza problemei (cazului clinic) în scopul îmbunătăţirii calităţii învăţământului medical superior și a participării studenţilor la evaluarea procesului didactic. Bugetul total alocat: 190150 Euro. Partenerii internaţionali: Universitatea Sacro Cuore din Milano, Italia și Universitatea din Utrecht, Olanda. În cadrul proiectului a fost procurat echipament informaţional, au fost [..]

Proiectul Tempus “Fortificarea capacităţilor secţiilor Relaţii Internaţionale ale Universităţilor din Republica Moldova” realizat în anii 2003-2004

Consorţiul acestui proiect includea trei universităţi din ţările UE (Germania, Olanda și Grecia) și trei universităţi din Republica Moldova: Universitatea de Stat Agrară din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova și USMF „Nicolae Testemiţanu”. Bugetul total al proiectului alcătuia 127 mii Euro. În rezultatul realizării acestui proiect Secţia relaţii internaţionale a USMF „Nicolae Testemiţanu” a fost [..]

Proiectul TEMPUS ”Îmbunătăţirea Autonomiei Universitare în Moldova”

Buget total: 1.123.955,39 EUR Durata contractului: 36 luni Descrierea proiectului: Proiectul este creat pentru a iniţia schimbări în conducerea şi autonomia universităţii din Republica Moldova. Acest lucru va fi efectuat prin propunerea de îmbunătăţire a cadrului de normativ şi reglementarea internă cu privire la conducerea şi autonomia universitară din Republica Moldova de către Consorţiumul celor [..]