Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

iCREATE: Sporirea capacității de cercetare în Europa de Est

NIH_Master_Logo_Vertical

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, prin intermediul Catedrei de igienă, implemnetează proiectul internațional “iCREATE: Sporirea capacității de cercetare în Europa de Est”, finanțat de Institutul Național de Sănătate, SUA. Proiectul se implementează in perioada 2016-2021. Scopul acestui proiect este de a pregăti tineri cercetători din România, Armenia, Georgia și Moldova pentru [..]

Crearea Centrului universitar de simulare pentru instruirea medicală

ue-150x150

Proiectul “Crearea Centrului universitar de simulare pentru instruirea medicală” (CUSIM)   Bugetul proiectului: 4,5 mln EUR  Perioada de implementare: 2010-2013 Scopul: Centrul are drept scop optimizarea metodelor de instruire şi evaluare a competenţelor, performanţelor profesionale şi a manoperelor practice în cadrul programului universitar şi cel postuniversitar de pregătire a cadrelor medicale; asigurarea calităţii învăţământului medical [..]

SDC

swiss1

Proiectul «Sprijin acordat Departamentului Sanatatea Mamei si Copilului» Durata proiectului: 2013-2015 Bugetul prpoiectului: cca 800 000 EUR Scopul proiectului este de a contribui la imbunatatirea invatamantului medical si, pe termen lung, la sporirea calitatii si sigurantei serviciilor medicale prestate mamei si copilului in Republica Moldova, inclusiv la nivelul asistentei medicale, prin introducerea unor tehnologii moderne [..]

Proiectul „Susținerea elaborării politicilor bazate pe dovezi prin cercetare în sănătate în Europa de Sud-Est – SECTOR EE”

SI logo

Bugetul proiectului: 395’800 SEK (cca 44’000 Euro) Perioada de implementare: 01.05.2014 – 01.05.2015 Proiectul se implementează in cadrul Programului „Seed Funding” finanțat de Institutul Suedez. Obiectivul pe termen lung al proiectului este de a fortifica capacitățile sistemelor de sănătate si a serviciilor de cercetare in regiunea Europei de Est. Acest obiectiv poate fi atins prin [..]

Proiectul “Cooperare Moldo-Estoniană în medicină sportivă pentru promovarea standardelor europene in învățământul medical” (2013-2015)

Bugetul total 54 674 EURO   Descrierea proiectului Actualmente este foarte important implementarea unui nou curicum de instruire a  specialistilor în domeniul medicinei sportive la nivel universitar si postuniversitar la  USMF “Nicolae Testemițanu”. Universitatea din Tartu are o experiență bogata în predarea disciplinei medicina sportivă, incepind cu anul 1959. Cu toate acestea, predarea medicinii sportive [..]

Proiectul „Abordare multidisciplinară şi atitudine adecvată faţă de procesul de îmbătrânire în Republica Moldova”

logo_Matra-286x300

În perioada septembrie 2011- septembrie 2012, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” a implementat Proiectul „Abordare multidisciplinară şi atitudine adecvată faţă de procesul de îmbătrânire în Republica Moldova”. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului MATRA, finanţat de Ambasada Olandei pentru Republica Moldova cu sediul la Kiev. Proiectul a  durat 12 luni şi [..]