Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Despre noi

Departamentul Relații Externe și Integrare Europeană (DREIE) a fost creat în luna august 2012, prin comasarea a două subdiviziuni universitare: Secția relații externe și Centrul de asistență tehnică și managementul proiectelor. Pentru continuarea activităților acestor subdiviziuni, în cadrul DREIE au fost create Secția programe de dezvoltare și Secția cooperare internațională. Activitatea DREIE are drept scop identificarea, organizarea şi coordonarea posibilităţilor de dezvoltare strategică şi de promovare a Universităţii, precum și extinderea activităţilor de colaborare cu instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi de peste hotare.

Secția cooperare internațională stabileşte noi relații şi organizează tratative de iniţiere a acordurilor de colaborare cu universităţile de medicină, instituţiile medicale, precum și cu alte instituţii şi organizaţii de peste hotarele Republicii Moldova. De asemenea, subdiviziunea are menirea de a identifica şi de a propune posibilităţi de realizare a activităţilor planificate în cadrul acordurilor bilaterale semnate. În cadrul Secției se realizează și activitățile de coordonare a filierei francofone.

Secția programe de dezvoltare identifică ofertele naţionale şi internaţionale, şi informează comunitatea universitară privind posibilitățile de aplicare la proiecte de finanţare a cercetărilor ştiinţifice şi a celor pentru dezvoltare instituţională. Totodată, personalul secției oferă asistenţă tehnică şi consiliere, angajaților USMF ”Nicolae Testemițanu”, privind proiectarea și formularea aplicaţiei pentru proiecte de dezvoltare instituţională, cercetare sau mobilitate în cadrul programelor internaţionale.

Pe parcursul activității sale, DREIE  a contribuit la dezvoltarea cooperării internaționale și la ajustarea procesului didactic și managementului instituțional la standardele europene. A fost inițiată mobilitatea academică în Lubeck, Germania și Norfolk,SUA, prin stagii de scurtă durată. Au fost semnate acorduri de cooperare cu noi numeroase instituții partenere de peste hotare.

Au fost acceptate spre finanțare proiecte aplicate în cadrul diferitor programe, după cum urmează:

- Programe pentru cooperare bilaterală: proiectul finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare ”Fortificarea capacităţilor de instruire în domeniul asistenţei mamei şi copilului în regiunile rurale”, 2013-2015; proiectul finanțat de Agenția Germaniei pentru Mobilitate Academică (DAAD) ”Reach-4 – Moldova”, 2014-2017; proiectul finanțat de Guvernul Estoniei ”Cooperarea moldo-estoniană în medicina sportivă pentru promovarea standardelor europene în învăţământul medical”, 2013-2015;

- Programe europene – Proiectul TEMPUS ”Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor”, 2013-2016; Proiectul TEMPUS ”Inițiativa Educațională Tempus în Inginerie Biomedicală pentru Regiunea din Vecinătatea de Est”, 2013-2016; Proiectul TEMPUS ”Dezvoltarea asigurării calității în învățământul superior in Moldova”, 2012-2015; Proiectul TEMPUS ”Îmbunătățirea autonomiei universitare in Moldova”, 2012-2015; Proiectul ERASMUS ”Integrarea Regiunilor din Vecinătatea de Est prin Cooperare în Învățământul Superior (EMINENCE)”, 2012-2016; Proiectul ERASMUS ”Alianța Universităților de Medicină (MEDEA)”, 2013-2017; Proiectul TAIEX ”Elaborarea cadrului legal pentru dezvoltarea autonomiei universitare”, 2012; Proiectul TAIEX ”Elaborarea cadrului legal național privind colaborarea universitate – spital universitar conform legislației UE”, 2013; participare la Programul CEEPUS – Program de Schimburi pentru Studii Universitare din Europa Centrală; Programul Operațional pentru Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova”; ”Rețeaua est-europeană de excelență în cercetare și dezvoltare în domeniul maladiilor cronice CHRONEX-RD”, 2013-2015.