Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora (PBLMD)

vineri, 20 ianuarie 2017

Erasmus+PBLMD este un proiect de consolidare a activităților, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”. Proiectul are scopul de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare și de învățare, precum și calitatea programelor de învățământ superior din Republica Moldova prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate. Proiectul presupune și o componentă de mobilitate prin care studenții și cadrele didactice din Republica Moldova pot efectua deplasări în scop de formare și de studii.

Proiectul are o durată de trei ani cu un buget total de 1,544,760 €, din care 657,275 €, sunt alocați pentru mobilitatea studenților și a personalului academic. Proiectul începe în data de 15 octombrie 2015 prin crearea unui consorțiu între 4 universități din UE, 6 universități din Republica Moldova și alți parteneri asociați, după cum urmează:

 • Universitatea Aalborg, Danemarca;

 • Institutul Regal de Tehnologie, Suedia;

 • Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie;

 • Universitatea din Siegen, Germania;

 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;

 • Academia de Studii Economice a Moldovei;

 • Universitatea de Stat din Bălți „Alecu Russo”;

 • Universitatea de Stat din Cahul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”;

 • Universitatea de Stat din Moldova;

 • Universitatea Tehnică a Moldovei;

 • Ministerul Educației;

 • Asociația Naţională a Companiilor din Domeniul TIC;

 • Agenția Națională de Asigurare a Calității și Acreditare;

 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Profesional;

 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova;

 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Implementarea proiectului presupune reproiectarea a 6 programe de studii, bazate pe conceptul Problem Based Learning (PBL) sau alte metode noi de predare și învățare încadrate parțial sau integral în programul de studii. În cazul USMF „Nicolae Testemițanu” acest program va fi implementat în cadrul Facultății de Medicină. Astfel, prin introducerea de noi metodologii de predare și de învățare, proiectul își propune să contribuie la o schimbare a culturii pedagogice existente și a abordărilor centrate pe profesor, concentrându-se pe transmiterea cunoștințelor de la profesor către elevi. Întrucât PBL este o metodă de învățare centrată pe student, care încurajează elevii să lucreze în mod independent și constructiv, folosind personalul academic pe post de mentori și supervizori, procesul de învățare va fi organizat în așa fel, încât studenții să participe activ în identificarea problemelor și răspunsurilor pe cont propriu.

Pentru mai multe informații, accesați paginile oficiale ale proiectului:

http://www.pblmd.aau.dk/

https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/timeline