Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

 

DSC_

Întâlnirile regionale ale Biroului Europa centrală şi orientală (BECO) al AUF cu reprezentanţii corpului profesoral organizate pe parcursului anului 2011-2012 (conferinţe tematice regionale şi inter-regionale, reuniuni ale responsabililor de catedre de franceză, ateliere de reflecţie asupra formării de formatori francofoni) au constituit ocazia de a dresa starea actuală a lucrurilor în cadrul instruirii în franceză şi a învăţării limbii franceze în Universităţile din Europa centrală şi orientală. Ca urmare a acestor reuniuni, s-a depistat o scădere a atractivităţii programelor francofone manifestându-se printr-o dificultate crescândă a recrutării studenţilor, o scădere a nivelului de exprimare scrisă şi orală în franceză, folosirea unor metode de predare puţin atrăgătoare.

Misiunea CRU este de a pune la dispoziţia profesorilor şi studenţilor mijloace inovatoare şi actualizate de dezvoltare a cursurilor (cărţi de referinţă recente, consultări de baze de date), dispozitive de animare didactică (sistem de videoconferinţă, tablă interactivă, lucru în reţea), un spaţiu de formare continuă şi de schimb de experienţă, un loc de liber acces la diverse resurse în limba franceză, etc. Tabla interactivă (TB), de ex, reprezintă un mijloc extraordinar de a promova nu numai utilizarea unui mijloc informaţional, dar de asemenea noi abordări pedagogice, obţinerea şi dezvoltarea de noi cunoştinţe şi permite, prin numeroasele sale aporturi şi deschideri spre multimedia şi interactivitate, să favorizeze lucrul colectiv şi de colaborare. Utilizarea TB favorizează o predare diferenţiată şi angajantă ce răspunde la diverse stiluri de instruire a studenţilor şi incită la utilizarea unor strategii de predare variate. Centrul a fost dotat cu echipament în valoare de 15 000 euro: computere fixe, computere mobile, tablă interactivă, video-proiector, sistem pentru videoconferinţe, televizor, ecran de proiectare, căşti, boxe, imprimantă, scanner, copiator, cărţi, manuale, dicţionare. Convenţia cu privire la crearea Centrului este încheiată pe 4 ani în timpul cărora AUF va dota Centrul cu resurse necesare pentru funcţionarea lui cit mai eficace. resurselor didactice clasice şi inovatoare, izolarea echipelor pedagogice francofone în cadrul instituţiilor şi o colaborare şi comunicare foarte slabă inter-universitară. În acest context, BECO al AUF în cadrul proiectului său « Plan de acţiune francofonă » şi-a propus să implementeze în universităţile din regiune nişte spaţii didactice inovatoare, numite Centre de Reuşită Universitară (CRU), care să fie dotate cu resurse pedagogice şi echipament tehnic de cea mai înaltă calitate, pentru a moderniza formările, a creşte atractivitatea ofertei universitare francofone şi a mări vizibilitatea acţiunilor francofone locale. În asemenea ambianţă universitatea noastră a primit oferta de a implementa un astfel de Centru în instituţie, acceptată cu mare plăcere.

580573

CRU îşi asumă funcţia atât de informare cât şi de formare lucrând în comun cu studenţii şi profesorii. Scopul nostru este de a sensibiliza studenţii şi profesorii să participe la întâlniri ştiinţifice, la mese rotunde, formări, la videoconferinţe, concursuri, expoziţii, oferindu-le un loc de schimb şi de partaj internaţional foarte comod, dotat cu tehnică de cel mai înalt nivel.