Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Centrul de Reusitară Universitară

Universitatea de Medicină si Farmacie “Nicolae Testemitanu”

bd.Stefan cel Mare si Sfant, 165, bl. A, et.4,

MD- 2004, Chisinau

Republica Moldova

ala.david-grapila@usmf.md


Centre de Réussite Universitaire

Université de Médecine et de Pharmacie “Nicolae Testemitanu”

165, bld. Stefan cel Mare si Sfant, bl. A, 4

MD-2004, Chisinau

République de Moldavie

ala.david-grapila@usmf.md