Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a acestora (PBLMD)

PBLMD este un proiect de consolidare a activităților, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului „Erasmus+”. Proiectul are scopul de a îmbunătăți calitatea metodologiei de predare și de învățare, precum și calitatea programelor de învățământ superior din Republica Moldova prin creșterea relevanței acestora pentru piața forței de muncă și a grupurilor dezavantajate. Proiectul presupune și [..]