Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Apel pentru burse FOSFOM-ULB, anul academic 2016-2017

Universitatea Liberă din Bruxelles (UNL)  a lansat apelul internaţional pentru bursele FOSFOM – ”Fonduri de Susţinere în Formare Medicală”, pentru anul academic 2016-2017. Programul se adresează atât rezidenţilor, cât și medicilor generalişti ori specialişti (la recomandarea USMF „Nicolae Testemițanu”), care doresc să-și perfecţioneze cunoștințele. Bursa presupune efectuarea unui stagiu de formare în specialitate de până [..]

Burse ”Eugen Ionescu” pentru doctoranzi și postdctoranzi

A fost lansat apelul pentru programul de burse doctorale și postdoctorale “Eugen Ionescu”, care presupune un stagiu de 3 luni în România sau în una din cele 26 de universități partenere. Programulse adresează doctoranzilor și postdoctoranzilor din țările membre sau observatorilor din cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei, din Algeria și din statele membre ale Agenției [..]

Burse pentru doctoranzi și postdoctoranzi

În cadrul proiectului HUMERIA III, lansat recent, au fost alocate două burse pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, una pentru doctorat şi una pentru postdoctorat, pentru semestrul de toamnă a anului universitar 2016-2017. Bursele acordate variază între 1 500 € (doctorat) și 1 800 € (postdoctorat), și ambele au o durată [..]

Burse pentru publicații științifice pentru anul 2016

Agenția Universitară a Francofoniei lansează un apel prin care susține publicațiile științifice francofone. Astfel, AUF oferă o subvenție editorului pentru publicarea unei lucrări originale, care poate fi o monografie, o lucrare colectivă sau un număr special de revistă. Pentru mai multe detalii accesați: https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

Apelul pentru bursele Marie Sklodowska-Curie

În luna martie curent, a fost lansat Apelul pentru bursele individuale (Individual Fellowships) Marie Sklodowska-Curie pentru cercetători cu experiență. Bursele sunt oferite prin intermediul Programului Horizon 2020 (http://www.h2020.md/), bugetul total fiind de 215 milioane de euro. Termenul limită de aplicare este 10 septembrie 2015. Obiectivul acestor burse individuale este să sporească potențialul de creație și [..]

Burse pentru tinerii cu resurse financiare reduse

Asociaţia Ziua Solidară şi Gas Natural Fenosa în Moldova organizează un concurs de acordare a burselor pentru tinerii cu resurse financiare reduse, dar care au o reușită academică bună (de la 7,5 până la 10) și aspiră la studii superioare în una dintre universitățile de stat din Republica Moldova. Toţi studenţii beneficiari ai programului se [..]

Bursa Speranței pentru studenții cu rezultate remarcabile

Studenții, rezidenții și doctoranzii Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, care au rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare, pot participa la un concurs pentru obținerea unei burse din partea Băncii Comerciale Române din Chișinău. Bursa presupune acoperirea taxei de studii, a cheltuielilor pentru achiziționarea de materiale didactice, participări la conferințe studențești, [..]

Apel pentru burse ERASMUS MUNDUS: EMINENCE și EMINENCE II

În data de 10 noiembrie a fost lansat apelul pentru burse în cadrul proiectelor EMINENCE și EMINENCE II ale Programului ERASMUS MUNDUS. Bursele sunt destinate studenților, rezidenților, masteranzilor, doctoranzilor și post-doctoranzilor, dar și absolvenților USMF “Nicolae Testemițanu”. Publicul țintă al Programului este divizat în 3 categorii: din primul grup (TG1) fac parte studenții de la [..]

Burse FOSFOM

Universitatea Liberă din Bruxelles a lansat apelul internaţional pentru bursele FOSFOM ”Fonduri de Susţinere în Formare Medicală” pentru anul academic 2015/2016. Apelul este deschis până în data de 1 februarie 2015. Bursa este adresată rezidenţilor și medicilor specialişti (la recomandarea USMF ”Nicolae Testemițanu”), care doresc o perfecţionare mai aprofundată, de 1-3 ani,  în cadrul unui [..]

Burse doctorale și postdoctorale ”Eugen Ionescu” 2014-2015

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a anunțat deschiderea apelului pentru burse doctorale și postdoctorale în România, în cadrul Programului ”Eugen Ionescu”. Bursierii vor beneficia de: o bursă lunară în valoare de 800 de euro pentru doctorat sau 1000 de euro pentru postdoctorat; o primă de acomodare de 300 de euro; achitare transport tur-retur; asigurare medicală; [..]