Departamentul Relaţii externe şi Integrare europeană

 
 

Burse pentru publicații științifice pentru anul 2016

Agenția Universitară a Francofoniei lansează un apel prin care susține publicațiile științifice francofone. Astfel, AUF oferă o subvenție editorului pentru publicarea unei lucrări originale, care poate fi o monografie, o lucrare colectivă sau un număr special de revistă. Pentru mai multe detalii accesați: https://www.auf.org/appels-offre/appel-doffres-2016-pour-le-soutien-aux-publication/

Apelul pentru bursele Marie Sklodowska-Curie

În luna martie curent, a fost lansat Apelul pentru bursele individuale (Individual Fellowships) Marie Sklodowska-Curie pentru cercetători cu experiență. Bursele sunt oferite prin intermediul Programului Horizon 2020 (http://www.h2020.md/), bugetul total fiind de 215 milioane de euro. Termenul limită de aplicare este 10 septembrie 2015. Obiectivul acestor burse individuale este să sporească potențialul de creație și [..]

Burse pentru tinerii cu resurse financiare reduse

Asociaţia Ziua Solidară şi Gas Natural Fenosa în Moldova organizează un concurs de acordare a burselor pentru tinerii cu resurse financiare reduse, dar care au o reușită academică bună (de la 7,5 până la 10) și aspiră la studii superioare în una dintre universitățile de stat din Republica Moldova. Toţi studenţii beneficiari ai programului se [..]

Bursa Speranței pentru studenții cu rezultate remarcabile

Studenții, rezidenții și doctoranzii Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, care au rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare, pot participa la un concurs pentru obținerea unei burse din partea Băncii Comerciale Române din Chișinău. Bursa presupune acoperirea taxei de studii, a cheltuielilor pentru achiziționarea de materiale didactice, participări la conferințe studențești, [..]

Apel pentru burse ERASMUS MUNDUS: EMINENCE și EMINENCE II

În data de 10 noiembrie a fost lansat apelul pentru burse în cadrul proiectelor EMINENCE și EMINENCE II ale Programului ERASMUS MUNDUS. Bursele sunt destinate studenților, rezidenților, masteranzilor, doctoranzilor și post-doctoranzilor, dar și absolvenților USMF “Nicolae Testemițanu”. Publicul țintă al Programului este divizat în 3 categorii: din primul grup (TG1) fac parte studenții de la [..]

Burse FOSFOM

Universitatea Liberă din Bruxelles a lansat apelul internaţional pentru bursele FOSFOM ”Fonduri de Susţinere în Formare Medicală” pentru anul academic 2015/2016. Apelul este deschis până în data de 1 februarie 2015. Bursa este adresată rezidenţilor și medicilor specialişti (la recomandarea USMF ”Nicolae Testemițanu”), care doresc o perfecţionare mai aprofundată, de 1-3 ani,  în cadrul unui [..]

Burse doctorale și postdoctorale ”Eugen Ionescu” 2014-2015

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a anunțat deschiderea apelului pentru burse doctorale și postdoctorale în România, în cadrul Programului ”Eugen Ionescu”. Bursierii vor beneficia de: o bursă lunară în valoare de 800 de euro pentru doctorat sau 1000 de euro pentru postdoctorat; o primă de acomodare de 300 de euro; achitare transport tur-retur; asigurare medicală; [..]

Lansarea Proiectului MEDEA

În data de 15 octombrie curent, pe pagina web http://www.ema2-medea.com/, a fost lansat apelul pentru proiectul MEDEA, care va fi valabil până în data de 15 decembrie 2014. MEDEA este un proiect al Programului Erasmus Mundus, Acțiunea 2, finanțat de Comisia Europeană și implementat, în parteneriat, de 20 universități din Uniunea Europeană (Franța, Germania, Marea [..]

Guvernul elvețian oferă burse de excelență

Guvernul elvețian oferă burse de excelență pentru doctoranzi, postdoctoranzi și cercetători din Republica Moldova, anul de studii 2015-2016. Bursa va acoperi plata lunară, scutirea de taxele de școlarizare, asigurarea de sănătate, biletul de avion, alocații speciale de cazare etc. Durata studiilor pentru bursa de doctorand este de maximum 3 ani, iar pentru cea postdoctorală și [..]

Burse de studii pentru studenţii romi

   Studenţii romi, care doresc să studieze în școlile medii de specialitate sau în universități, pot aplica pentru o bursă de studii. Fondul pentru Educaţia Romilor şi Fundaţia „Remembrance, Responsibility and Future” anunţă cel de-al XI-lea Program de Burse Universitare în Drept şi Ştiinţe Umaniste “Roma Education Fund” (http://www.romaeducationfund.hu/).    La concurs pot participa studenţii [..]